Tiedon kerääminen: jäsentämisen merkitys

Miten minä hahmotan tämän asian? Miten joku muu hahmottaa? Mitä tästä asiasta yleisesti tiedetään? Millaista tietoa voisin hyödyntää? Miten voisin kuvata ja jäsentää tämän asian niin, että siitä voisi helposti puhua eri ihmisten kanssa?

Aiheeni on siis se, miten mobiililaite (tällä kurssilla iPad) voi auttaa opettajaa (ja opiskelijaa) ajanhallinnassa. Valitsin tämän aiheen siksi, että se on tullut vuosien saatossa tuhansia kertoja vastaani. Lähes poikkeuksetta opettajat, joita olen opastanut teknologian opetuskäyttöön, kertovat, että muuten hyvä, mutta ei ole aikaa.

Uuden opettelu vaatii aina ajankäyttöä. Jos alkutaipaleella opettelisi jotain sellaista, mikä keventää ja sujuvoittaa omaa ajankäyttöä? Motivoisiko se opettelemaan uutta?

Aion siis tarkastella omaa ajankäyttöäni ja kokeilla jotain uutta työaikani organisoimisessa. Samalla etsin myös kollegoitten kokemuksia. Näitä samoja keinoja voi käyttää opiskelussa.

Kurssilla toisen viikon teemaan liittyi kolme videota: Numbers, Pages (Tero Toivasen esittelyvideo) ja Popplet. Olin näistä aiemmin käyttänyt vain Poppletia. Numbers ja Pages ovat Applen omia sovelluksia ja nykyään maksuttomia. Niiden huono puoli on, että ovat isoja ohjelmia ja vievät aika paljon tilaa. Mutta Numbers-video oli niin koukuttava, että aivoni ryhtyivät heti raksuttamaan, miten kerään aiheestani pienen tilastoaineiston, jonka kanssa voisin opetella graafien tekemistä Numbersilla.

Jäsentäminen vaatii ajattelua. Aiheesta pitää saada ote. Lähdin liikkeelle luokittelemattoman aineiston keräämisellä eli kävin läpi niitä mobiilisovelluksia, joita itse käytän tai olen kokeillut ajanhallintaan. Kun olin saanut kokoon kymmenkunta sovellusta, alkoi niistä hahmottua tiettyjä kategorioita.

Tein keräämisen Pearltrees-palvelulla, joka on mainio verkkosivuilla sijaitsevan tiedon keräämiseen ja luokitteluun (löytyy myös iPad-sovellus). Pearltreessa linkeistä tulee pieniä kuvakkeita (aiemmin helmipalloja, mistä nimi). Linkkikuvakkeita voi koota kansioiksi. Kansio syntyy vetämällä linkki toisen päälle. Kansiot voi nimetä ja niihin voi laittaa kansikuvan. Piirsin kansikuvat eilen löytämälläni huippuhyvällä piirrosohjelmalla, Sketches Prolla, jonka maksuton riisuttu versio löytyy nimellä Tayasui Sketches). Koosteeni näyttää verkossa tältä ja iPadilla alla olevan kuvan mukaiselta.

Photo 8.2.2015 3.21.39
Tänään tein saman luokittelun Poppletilla pieneksi jäsennyskartaksi. Palauttelin samalla mieleen Poppletin käytön niksejä. Lisäsin Popplet-karttaan samat kuvat kuin Pearltrees-kansioissa. Halusin verkkoon julkaistavan kartan. En muistanut, että kartta pitää heti ryhtyä luomaan online-puolelle (julkaistavia karttoja ei voi tehdä maksuttomalla Popplet Litellä). Ainakaan itse en keksinyt mitään keinoa iPadille luotua karttaa siirtää online-puolelle. Paitsi, että kopioin kartan, avasin online-puolelle uuden ja sijoitin kopioidun kartan siihen eli pari naksautusta. Poppletissa kartat voivat olla itselle, vain linkillä nähtäväksi tai julkisia. Tietokonenäkymässä pääsee myös lisäämään yhteismuokkaajia karttaan. Tietokonenäkymästä löytyy myös Share-napin takaa kartan linkki ja upotuskoodi. Tässä siis linkki Popplet-karttaani ja alla kuva. Poppletista kartan voi tallettaa PDF:nä, jpeg- ja png-kuvina.

Photo 8.2.2015 12.18.54

Nyt, kun olen alustavasti luokitellut aihepiirin, pääsen tekemään Google-kyselylomakkeen, jolla voin saada numeraalista dataa. Samalla kerään myös lisää vinkkejä hyvistä sovelluksista (enkä halua rajoittua pelkästään iOS-sovelluksiin). Ja näin: lomake valmis (saa vastata).

Kokeilen, jos lomake toimisi myös tähän blogiin upotettuna ja mobiilikäytössä (en osaa muokata iframe-koodia sillä lailla, että se olisi responsiivinen, joten laitoin näin kapeaksi, 350 px):

Mainokset

iMOOC:in suosiosta tuli mieleen

Osaamisen kehittämistarpeita riittää alalla kuin alalla. Kun aikoinaan nuorena maanviljelijänä 80-luvun lopulla pääsin ensikerta päivittämään ammatillista osaamistani, elettiin aikaa, jolloin kurssikeskuksiin ei enää saatu osallistujia kahden viikon kursseille. Järjestöjyräurani alkoi siis kahteen viiden päivän jaksoon pilkotulla peruskurssilla. Nyt elämme aikaa, jolloin päiväkin on liian pitkä tovi ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Oppiminen on prosessi, joka vaatii aikaa. Aika on nykytyöelämän rajallisimpia resursseja. Ajan käyttäminen matkustamiseen on tehotonta. Internet poistaa matkustamisen tarpeen. Vihdoin viimein verkkovälitteinen kohtaaminen on myös kokemuksellisesti riittävän elävää ja antoisaa. Toki harjoitusta tarvitaan eikä aina onnistu. Mutta voin vakuuttaa, että on- ja offline-kohtaaminen verkon välityksellä toisten kanssa on yhtä inhimillistä kuin naamatusten lihamaailmassa.

Tällä iPad opettajan työvälineenä -kurssilla voin itse säädellä omaa ajankäyttöäni ja osallistumistani vuorovaikutukseen. Jonkin verran tulee turhauttavaa sähköpostiviestien sälää. Turhaudun nimittäin niistä viesteistä, joissa ei ole mitään muuta sisältöä kuin että jotain tapahtuu kurssiympäristössä. Minun mielestäni se itse tapahtunut asiakin pitäisi olla näkyvissä, kun se kumminkin on tekstiä. Sähköpostimuistutukset voi poistaa ja sen nyt teinkin päivitysten osalta. Toisaalta on hyödyksi saada hälytyksiä kurssiympäristöstä, muistaa, missä on mukana.

Voila_Capture 2015-02-07_12-53-36_ip

 

Huomio itselleni: Eilen käytimme neljän hengen tiimillä yli tunnin aikaa nimen keksimiseen. Nimi on hirmuisen tärkeä. Jostain syystä en millään meinaa muistaa tämän kurssin nimeä. Kurssin tekijä ei itse sellaista huomaa, koska oma juttu on niin tuttu. Kurssin nimi on erilainen Eliademyssä (iPad opettajan työvälineenä), Facebookissa MOOC: iPad opettajan  työvälineenä ja Twitterissä #imooc. Eliademyssä ei ole sanoja imooc tai MOOC, Facebookissa ei muista, että se ei ole iMOOC vaan MOOC (aakkostuksessa i on eri asia kuin m). Kurssilla pitäisi olla jokaisessa verkkopaikassa joko sama nimi tai sama tunnisteosa nimessä. Ihmisen muistia kun netissä kuormittaa moni asia yhtä aikaa, on muistiankkureiden merkitys sama kuin tienviittojen suurkaupungissa.

 

Opinnot alkuun

Ilmoittauduin parinsadan muun kanssa Espoon TVT-opettajien MOOC-kurssille iPad opettajan työvälineenä. Aion opiskella koko kurssin iPadillä ja teen myös kurssityöni siten, että se toteutetaan samalla välineellä.

Teen kurssityöni tähän blogiin. Tehtäväksiannossa ei mainittu mitään tehtävien tekemisen paikkaa. Blogi on kätevä. WordPress toimii hyvin iPadillä.

Ensimmäisenä suunnittelen pienen iPadillä toteutettavan oppimiskokonaisuuden. Koska koulutan aikuisia, teen tämän kokonaisuuden parille aikuiselle testiopiskelijalle.

”Mieti jokin ilmiö, teema tai aihe, jota olet käsittelemässä. Sovita tuo ilmiö opiskelijoiden tai oppilaiden taitotasoon tai ikätasoon nähden sopivaksi ja muokkaa tavoitteet sen mukaiseksi. Pidä tavoitteet selkeinä ja esittele ne myös oppilaille oppimiskokonaisuutta toteuttaessasi.”

Kurssin aihepiirinä on oman ajankäytön hallinta mobiililaitteilla. Opiskelijat ovat siis aikuisia, jotka käyttävät sujuvasti koko ajan työssään mobiililaitteita. Heidän pitää kokeilla ja reflektoida jotain uutta omaan ajankäytön hallintaan soveltuvaa mobiililaitteilla. Kyse voi olla tutun sovelluksen uudenlaisesta käytöstä, käyttötavasta tai jonkun uuden sovelluksen testaamisesta. Testaamisen ei tarvitse onnistua. Myös epäonnistunut ajanhallinta mobiililaitteella on kiinnostavaa.

”Suunnittele oppimiskokonaisuus niin, että käytät vähintään yhtä sovellusta jokaisesta alla mainitusta alueesta:

1. tiedonhakuun miellekartta-, tekstinkäsittely- ja laskentaulukkosovelluksia
2. tiedon prosessointiin kirjanteko- ja esityksentekosovelluksia
3. tiedon esittämiseen kamera-, videoneditointi- ja multimediasovelluksia
4. arvioinnin apuvälineinä pilvipalveluita.”

1. Opiskelija saa itse valita, millä tavoilla hän hakee aiheesta tietoa. Tieto voi perustua jo olemassa olevaan omaan tietoon (käytössä olevat sovellukset, omat tarpeet ajanhallinnassa), tietoa voi hakea verkosta (selain) tai sovelluskaupasta.

2. Opiskelija kokeilee valitsemaansa toimintatapaa tai työkalua mobiililaitteella omaan ajanhallintaansa. Hän ottaa ruutukaappauksia mobiililaitteella ja tekee kokeilustaan esityksen joko esityssovelluksella tai kirjantekosovelluksella. Kokeilua pitää jatkaa ainakin kolmen päivän ajan ja joka päivä pitää ottaa ainakin yksi kuva ja kirjoittaa esitykseen tai kirjaan reflektointia: miten tämä auttoi tai ei auttanut minua ajanhallintaan.

3. Esitykset taltioidaan Explain Everything -sovelluksella ja jaetaan yhteiselle YouTube-kanavalle (opettajalle Dropboxilla, ope vie YouTubeen).

4. Pidetään online-arviointikeskustelu, jota edeltää itsearviointi lomakkeen avulla. Arviointikeskustelussa käytetään pilvipalvelua ja videoneuvottelua.

Kaikki tehdään iPadillä. Jos joku tuttava haluaa ilmoittautua koeopiskelijaksi, minulle viestiä.

Tämän kurssin etusivu Eliademyssä:

2015/01/img_1581.png